Офіційний веб-сайт

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Аргон"

Код за ЄДРПОУ: 13323704

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок“, Розділ V, ст.40 « Річна  інформація  про  емітента  є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з  цінних  паперів  та фондового ринку,  підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:

  • розміщення у  загальнодоступній  інформаційній   базі  даних Державної  комісії  з  цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
  • опублікування в  одному   з   офіційних   друкованих   видань Верховної  Ради України,  Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • розміщення на власному веб-сайті.

Установчі документи

* СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРИСТВА

* СТАТУТ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

* ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

* ЗАСНОВНИЦЬКИЙ (УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР)